Åhörarkopior Matens dag 2018

Nya nationella riktlinjer
Presentation av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma matvanor.
Anna Mattson, Socialstyrelsen

Åhörarkopia Nya nationella riktlinjer (Anna Mattsson

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Gävle)
Satu Kettunen

Åhörarkopia Socialstyrelsens nationella riktlinjer (Satu Kettunen)


Bortom rubrikerna – matvanornas betydelse för hälsa och sjukdom
– vad vi vet och hur vi vet det (Stockholm/Gävle)
Emma Patterson, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

Åhörarkopia Bortom rubrikerna (Emma Pattersson)


Har Livsmedelsverkets kostråd passerat bäst före datum? (Stockholm/Gävle) 

Om de svenska kostråden i tiden och världen. Information om webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor.
Inger Stevén, Livsmedelsverket

Åhörarkopia Har Livsmedelsverkets kostråd passerat bäst före datum? (Inger Steven)

 

Mat och cancerprevention (Stockholm/Gävle)
Vad minskar ökar och minskar risken att drabbas av cancer? En genomgång av den samlade evidensen.
Charlotta Rubin/Emma Nisukangas, Dietisternas Riksförbund

Åhörarkopia Mat och cancer (Charlotta Rubin)
Video: Are you making yourself cancer attractive? (WCRF)

 

Lokalt arbete (Stockholm) 
Regionalt vårdprogram – Levnadsvanor
Åsa Thurfjell, Specialist i Allmänmedicin, Kista vårdcentral

Åhörarkopia Regionalt arbete och lokalt vårdprogram (Åsa Thurfjell)

 

Lokalt arbete (Gävle)
Ulrika Lindström

Åhörarkopia Lokalt arbete Gävle (Ulrika Lindström)

 

Dagens program (Stockholm)- Matens dag – Program