Aktiviteterna

Om projektet
Om DRF
Om WCRF
Om RCC
Aktiviteterna
Material
Press

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Pågående och planerade aktiviteter

Information kommer.

Tidigare aktiviteter

  • Inleda samarbete om hälsosamma matvanor med patientföreningar för cancersjukdomar samt andra nationella aktörer och intresseföreningar inom området.
  • Uppmärksamma sambandet cancerprevention och levnadsvanor genom att publicera debattartiklar i relevanta tidskrifter.
  • Delta på Almedalsdagarna 2017
  • Uppdatering av material. Även samarbetet med centrum för cancerrehabilitering är prioriterat. Inom denna aktivitet avser DRF att, utöver vidareutveckling av det material som togs fram 2016, ta fram behandlingsriktlinjer för nutrition vid sekundärprevention i samarbete med centrum för cancerhabilitering i Stockholm. DRF vill informera både hälso- och sjukvårdspersonal och patienten om behovet av att individualisera råd om mat och nutrition utifrån patientens behov vilket leder till en ökad grad av patientcentrering då patienten får råd utifrån sina behov och förutsättningar.
  • Föreläsningsdagar tillsammans med Livsmedelsverket för dietister inom primärvården i Västra Götalandsregionen, Sörmland och Region Norrbotten.
  • Fortsatt samarbete med RCC. Ett flertal utbildningstillfällen är inbokade med föreläsningar om mat och cancer för hälso-sjukvårdpersonal på olika orter i Sverige.
  • DRF har översatt informationsmaterial från World Cancer Research Fund (WCRF), anpassat till svensk kontext, kring cancerprevention. Spridning har skett bland annat genom framtagning av informationsmaterial till befolkning och profession och genom föreläsningar för professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och politik under hösten 2016.
  • Inom samarbetet med RCC har ett bildbaserat informationsmaterial riktat till befolkningsgrupper utvecklats.
  • I samarbete med Centrum för Cancerrehabilitering i Stockholms läns landsting har ett informationsmaterial riktat mot canceröverlevare om hälsosamma matvanor för att minska risken att återinsjukna tagits fram.

I samarbete med RCC Syd, Väst och Stockholm-Gotland avslutades projektet 2016 med tre välbesökta konferensdagar i Malmö 23/1, Göteborg 24/1 och Stockholm 25/1 med föreläsningar av bland annat Rachel Thompson från WCRF. På varje ort presenterades även lokala projekt och studier. Målgrupp för konferenserna var professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och politik.

Moderator på konferenserna i Malmö och Göteborg var Anette Jansson.

– Anette är dietist och folkhälsovetare med kommunikationskunskaper och har arbetat på Livsmedelsverket i sju år. Huvudsakliga uppgifter har varit att arbeta fram de nya kostråden, utveckla Nyckelhålet samt projektlett ett projekt som syftar till att stödja hälso- och sjukvården i att prata om bra matvanor med sina patienter. Anette brinner för att försöka ge så många som möjligt chansen att äta lite nyttigare – ”Olika verktyg behövs för att förenkla de självklara nyttiga valen. WCRF´s kostråd för att förebygga cancer är utmärkta verktyg och det är väldigt bra att de nu har översatts till svenska”.

I Stockholm tog Åsa Brugård Konde över som moderator.

– Åsa är nutritionist och arbetar på Livsmedelsverket inom området bra matvanor. Hon har bland annat varit projektledare för framtagningen av de nya kostråden och ledde även arbetet med att ta fram råden om mat för spädbarn och småbarn. Nästa stora projekt är en översyn av kostråden för gravida och ammande. Åsa vill samtidigt arbeta för att öka befolkningens förutsättningar att äta hälsosamt. ”Det ska vara lätt att äta rätt – och det är den stora utmaningen för oss som arbetar med bra matvanor. Lyckas vi med det kanske vi även kan lyckas med vårt mål om att de som äter sämst ska äta bättre”.

Projektet Mat och Cancer gjordes 2016 i samarbete med RCC Syd, RCC Väst och RCC Stockholm/Gotland för respektive konferensort.

För mer information om World Cancer Research Fund och deras forskning, besök www.wcrf.org.