Årets Dietist 2017

Årets Dietist
med helhetssyn på hållbara måltider, näring och hälsa

Cecilia Svanberg har av Dietisternas riksförbunds styrelse utsetts till Årets Dietist. Hon får utmärkelsen för sin entusiasm och inkluderande arbetssätt, och för det viktiga arbete hon gör inom området nutrition och hållbara måltider i Växjö kommun, och nationellt.

Cecilia Svanberg har ett hållbart helhetstänk kring mat och måltider och brinner för att god nutrition ska vara en självklarhet för alla, inte minst inom vård och omsorg av äldre. Hon har en positiv och inspirerande helhetssyn på de många olika perspektiv som påverkar aptit, måltidskultur och livskvalitet, och hennes arbete för förbättrade måltidsmiljöer och ökad kunskap hos personalen har fått stor betydelse inom området offentliga måltider, bland annat för att förebygga och behandla undernäring inom äldreomsorgen, och hos personer med funktionshinder.

Cecilia Svanbergs breda kompetens och ärliga entusiasm kan på ett självklart sätt få alla att förstå att mat och näring är en del av patientsäkerheten, och grundläggande för livsglädje och all typ av medicinsk och rehabiliterande behandling. Det gör henne till en viktig kunskaps- och inspirationskälla för till exempel patienter, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare.

Dietisternas riksförbund gratulerar Årets dietist till priset. Frågor kring mat, energi och näring för att främja hälsa och lindra sjukdom behöver lyftas i olika sammanhang för att öka kunskap och medvetenhet kring kostens och matvanornas betydelse genom hela livet.

Utmärkelsen Årets dietist delades ut i samband med kongressen Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet och årsmötet den 12 april.

För direkt kontakt med
Årets dietist, kontakta:
För mer information och kontakt med Dietisternas riksförbund, kontakta:
Cecilia Svanberg

Leg. Dietist, Växjö kommun

* Cecilia.Svanberg@vaxjo.se ( 0733 – 687167

Susann Ask,
Leg. Dietist, ordförande Dietisternas riksförbund
* susann.ask@drf.nu

 Årets Dietist 2017 PDF

Kommentera