Dags att söka DRF:s stipendier!

Nu är det dags att söka DRF:s stipendier. Medel kan sökas för aktiviteter som planeras att genomföras under 2019. Ansökan görs till DRF:s stipendienämnd: stipendie@drf.nu

OBS! I år sker ansökan utan blankett.

Om ansökan är ofullständig eller kommer in för sent kommer den inte att beaktas. Ovanståend mejladress kan också användas för frågor kring stipendierna och stipendiehanteringen.

Observera att stipendienämnden lägger särskilt stor vikt vid din motivering i ansökan. Varför bör du erhålla stipendiet? På vilket sätt gagnar det din kompetens och yrkesroll? Hur kan dina kolleger få glädje av att du blir tilldelad ett stipendium?

DRFs stipendienämnd
Gerd Irving Faxen, Latifa Lindberg och Cecilia Svanberg

DRF:s STORA MEDLEMSSTIPENDIUM

DRFs stora medlemsstipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs, kongress eller studiebesök. Stipendiesumman är 10 000 kr. Stipendiaten skall redovisa hur stipendiet har använts till Stipendienämnden och Dietistaktuellt. Ansökan skickas till stipendienämnden senast senast den 16
november 2018.

DRF:s STIPENDIUM FÖR STUDIEBESÖK

DRF:s stipendium för studiebesök kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF. Stipendiaten skall redovisa sin erfarenhet från studiebesöket till Stipendienämnden och Dietistaktuellt. Stipendiesumman är 5 000 kr. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 16 november 2018.

DRF:s MEDLEMSSTIPENDIUM

DRF:s medlemsstipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs, kongress eller studiebesök. Stipendiesumman är 1 500 kr. Ansökan skickas till stipendienämndensenast den 16 november 2018.

DRF:s STUDERANDESTIPENDIUM

DRF:s studerandestipendium kan sökas av studerandemedlem i DRF för kurslitteratur eller annat som har anknytning till dietistutbildningen. Studerandemedlemmen skall bedriva aktiva studier som dietiststuderande och ha genomfört minst 120 hp vid: Göteborgs Universitet (Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition), Umeå Universitet (Institutionen för kostvetenskap), Uppsala Universitet (Institutionen för kostvetenskap). Stipendiesumman är 1 500 kr. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 25 januari 2019.

Kommentera