Dags att söka DRF:s stipendier!

Nu är det dags att söka DRF:s stipendier. Medel kan sökas för aktiviteter som planeras att genomföras under 2018. Ansökan görs på DRF:s stipendienämnds blankett och skickas till: stipendie@drf.nu. Mailadressen kan också användasför frågor kring stipendierna och stipendiehanteringen.

Läs mer om de olika stipendierna här!

Ansökningsblankett

MVH
DRFs stipendienämnd
Gerd Irving Faxen, Latifa Lindberg och Rose-Marie Hedlund

Kommentera