Delta i studie om utbrändhet hos dietister

Anna Caesar är legitimerad dietist och läser en mastersutbildning i Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet och har som examensarbete att göra en kvalitativ intervjustudie för att hitta faktorer som kan verka förebyggande mot utbrändhet hos dietister.
Om Du är intresserad av att delta i studien, läs bifogat informationsbrev!

Kommentera