Delta i undersökning om dietister och hållbara matvanor!

Välkommen att delta i en undersökning om dietisters förhållningssätt till hållbara matvanor!

Enkäten tar i snitt 20 minuter och ligger till grund för en masteruppsats av Annica Långvall.

Undersökningen avser att kartlägga hur yrkesaktiva dietister i Sverige förhåller sig till hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll.

För att medverka i enkäten ska du vara legitimerad dietist och ha arbetat som dietist minst tre månader under de två senaste åren, på hel- eller deltid. Du är välkommen att delta oavsett om du arbetar kliniskt, administrativt, som forskare eller lärare eller har en annan position, på hel- eller deltid. Huvudsaken är att det är ditt yrkeskunnande som dietist som ligger till grund för din anställning.

Till enkäten!

Kommentera