Dietisten central i vården av för tidigt födda barn

Ett barn som föds när en stor del av graviditeten återstår har omogna organ och kroppen saknar reserver av energi och näring. Födelsevikten kan vara så låg som strax under 400 gram och nutritionsbehandlingen måste påbörjas omedelbart.
Dietisten har en central roll i vården av för tidigt födda barn, men vården är inte jämlik –tillgången till dietist i neonatalvården varierar stort i olika delar av landet.

– Tillförsel av näringsämnen och energi måste ske individuellt anpassat till barnets behov, utifrån kontinuerliga beräkningar och analyser. Marginalerna är små och det är en konst att lyckas balansera nutritionen i förhållande till andningsproblem, magproblem och eventuella sjukdomar och infektioner, säger dietist Vera Westin.

Om barnet får för mycket energi kan det innebära en ökad risk för sjukdomar och ohälsa (metabolt syndrom) när de blir äldre, och får man för lite näring kan det hämma utvecklingen, bland annat i hjärnan.

Trots att det finns riktlinjer skiljer sig vården av för tidigt födda mellan olika sjukhus och i olika delar av landet. I Stockholmsområdet finns en heltidsanställd dietist på varje neonatalavdelning, men på andra ställen i landet är dietister mer sällsynta i vården av för tidigt födda barn. Det är också stor skillnad på rutiner kring eftervård och uppföljning när familjen skrivs ut från sjukhuset.

Dietisten har en viktig roll i vårdteamet på neonatalavdelningen och forskning visar att nutritionen spelar en väldigt stor roll både i akutskedet och senare i livet. För att säkerställa att omhändertagande sker utifrån individuella behov samt kunskap och aktuell evidens krävs att vårdteamet har spetskompetens även kring nutritionsbehandlingen.

Rätt nutritionsbehandling innebär lägre infektions- och sjukdomsrisk och mindre risk för allvarliga komplikationer, och är en förutsättning för tillväxt och utveckling som bland annat påverkar hjärnan. Dietister behövs för att säkerställa en god och säker vård av barn som föds för tidigt.

 

Aktuellt:

Dietist Vera Westin, Karolinska Institutet, disputerar den 30/11 med sitt avhandlingsarbete Nutritional intakes over time and perioperative nutrition in extremely preterm infants.

Avhandlingen finns publicerad i samlingen Doktorsavhandlingar / Doctoral Theses

 

Kommentera