DRF i Almedalen

DRF medverkar i Almedalsveckan – i paneler, diskussioner och möten. På bilden till höger träffas vi på Naturvetarnas mingel. Dagarna i Almedalen innebär unika tillfällen till nätverkande och dialog, samverkan och skapande av framtidsplaner.

 

 

Levnadsvanor och hälsosamma matvanor var även i år ett hett ämne under Almedalsveckan. Dietister har synts i diskussioner, debatter och i publiken. Vi har riktat in oss på aktiviteter kring hållbara matvanor, prevention, nutrition inom äldreomsorgen, folkhälsa och prevention och behandling av cancersjukdomar.

Dietistrollen är extremt viktig menar äldreminister Åsa Regnér som vill gärna prata vidare med DRF. Jämställda villkor i olika kommuner är en förutsättning för jämlik vård. Var du bor ska inte ha betydelse för rättigheter, poängterar hon. Mer personal och högre kompetens behövs.

Dietist Kajsa Asp Jonson var moderator på Cancerfondens seminarium ”Tillsammans för en bättre hälsa”.

Kommentera