DRF söker dig som är intresserad av förbättringskunskap

Är du intresserad av verksamhetsutveckling och förbättringskunskap? Vill du engagera dig i DRF? Vi söker en medlem som kan representera förbundet i den Nationella plattformen för förbättringskunskap.

Arbetet i plattformen drivs av personer som representerar olika organisationer och utbildningsanordnare. Nationell plattform för förbättringskunskap vill utveckla och sprida kunskap, möjliggöra etablering av samarbete mellan olika intressenter, engagera vårdens ledningssystem och på så sätt kontinuerligt bidra till att utveckla vårdens kvalitet med utgångspunkt i God Vård. Förbättringskunskap handlar om kontinuerligt lärande och förmåga att omsätta kunskap systematiskt i praktiken för att öka värdet för dem som vården är till för. Ett viktigt arbete som DRF behöver vara delaktiga i!

Uppdragets omfattning

Som representant för DRF ingår man i arbetsgruppen och man behöver ha möjlighet att avsätta tid för detta. Arbetet är ideellt men arvode ges för fysiska möten och sommardialog samt resor och boende kring dessa möten. För mer information, besök projektets hemsida.

Arbetet innefattar uppskattningsvis:

  • Sommardialogen plus eventuella förberedelser och efterarbete
  • 1-2 utbildnings-/kunskapsdagar per år inklusive eventuell förberedelse och efterarbete
  • Ca 1 möte per månad (oftast telefon), 2 timmar/möte.

Tveka inte att kontakta sekreterare Jessica Samuelsson jessica@drf.nu med din intresseanmälan!

Kommentera