Om DRF

Dietisternas Riksförbund, DRF, är en delförening inom SACO-anslutna fackförbundet Naturvetarna. Medlemmarna i DRF har en akademisk examen om minst 120 högskolepoäng som lett till dietistexamen. Dietister har en skyddad yrkestitel inom hälso- och sjukvård. Skyddet innebär att vi med ovan beskrivna utbildning har ensamrätt till yrkestiteln ”dietist”. Dietister utgör också en legitimerad yrkesgrupp.

Inom DRF finns det lokalföreningar, referensgrupper och kontaktpersoner spridda över hela landet. Deras uppgift är bl. a att vara en länk mellan medlemmarna och DRFs styrelse och bevaka lokala frågor.

Organisationen DRF är medlem i den europeiska dietistorganisationen ESPEN, European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), samt SWESPEN.

Yrkesföreninges syfte är att verka för

  • att kunskap sprids om hur samhället och hälso- och sjukvården kan utnyttja dietistens specifika yrkeskompetens
  • att utveckla och fördjupa yrkesrollen
  • att utveckla nutritionsbehandling inom såväl sluten som öppenvård samt inom nya diagnosområden
  • att initiera och stödja utvecklings- och forskningsprojekt inom nutritionsområdet
  • att stimulera till och aktivt delta i såväl samhällsdebatt som medicinsk debatt inom ämnesområdet. I detta sammanhang står DRF fri och obunden mot företag och andra organisationer.