Styrelsen

DRFs styrelse arbetar med att bevaka frågor som har anknytning till dietistyrket och utveckla dietistens profession genom att t.ex driva prioriterade frågor i media och gentemot beslutsfattare, samarbeta med andra yrkesföreningar och medverka i sammanhang som berör dietistkåren. Styrelsen behandlar remisser och andra skrivelser som inkommer till DRF samt har hand om förbundets hemsida. Ni kan läsa mer om styrelseledamoternas olika arbetsuppgifter och ansvarsområden i de personliga presentationerna längre ner.

Medlemmarna är DRFs största tillgång, en viktig funktion för styrelsen är att i så stor utsträckning som möjligt involvera förbundets medlemmar i utvecklingsarbetet. För att bäst kunna uppfylla ändamålen har förbundet referens- och arbetsgrupper samt olika sektioner och lokalföreningar som alla gör ett viktiga insatser inom sina respektive områden. Styrelsen arrangerar varje år ett höstmöte där aktuella frågeställningar tas upp med representanter från sektioner, arbets- och referensgrupper och lokalföreningar.

Ordförande utses av förbundets medlemmar vid årsmötet som också väljer in övriga styrelseledamöter, mandatperioden är två år. Kandidater för inval i styrelsen utses och presenteras av valberedningen.

Susann Ask – ordförande

Som ordförande är Susann DRF:s huvudtalesperson. Hon har ett övergripande ansvar för förbundets arbete och representation. Susann arbetar i Region Kronoberg som verksamhetsutvecklare med fokus på hållbara matvanor och måltider riktat till hälso- och sjukvården och regional utveckling. Framtiden innehåller utmaningar på många områden men också många möjligheter där dietister och DRF kan vara med och påverka utvecklingen på alla nivåer.

Jonna Nyman – kassör

Är med i en arbetsgrupp kring att etablera ett mentorskapsprogram för förbundets medlemmar. Arbetar kliniskt på Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt inom ett forskningsprojekt om barnfetma på Karolinska Institutet. Jonna tycker om att stå i köket men föredrar egentligen att laga mat bara till sig själv; mindre press när ingen annan ska smaka så då vågar hon ta ut svängarna mer.

Agnes Arvidsson – sekreterare

Rollen som sekreterare innebär bland annat att Agnes skriver dagordningar och protokoll för styrelsens möten, minnesanteckningar från höstmötet och föredragningslistan för årsmötet. Hon har koll på förbundets viktiga dokument, som stadgar, riktlinjer, remisser, motioner, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan m.m. Det är Agnes som tar emot frågor som kommer in till DRF via hemsidan. Agnes jobbar idag som dietist på Nyköpings Lasarett, men har erfarenhet från olika sorters verksamheter i både kommun, primärvård och specialistvård.

Siv Kurkinen – ledamot

Siv har lång erfarenhet från både kliniskt och fackligt arbete men även från annat styrelsearbete. Hon vill bidra till ökad kontakt mellan kollegor runt om i landet. Siv är en ödmjuk person som också kan slåss för en bra sak. Vidare är hon en bra lyssnare men också strukturerad, kvicktänkt och en idéspruta.

Amanda Egeberg – ledamot

Amanda arbetar som dietist inom primärvården i Stockholm. Hon har ett strukturerat arbetssätt och är bra på samordning. Hon har god framförhållning och är bra på att fullfölja projekt. Hon är också positiv i nya möten och har lusten att skapa och vårda kontakter. Erfarenhet från både specialistvård/sjukhus och nu som primärvårdsdietist. Amanda vill bidra i utvecklingen mot dietistens roll som en självklar del av vården.

My Green – ledamot

My arbetar som dietist inom primärvården i Stockholm.  Har tidigare erfarenhet både från specialistvård och forskning. My har en magisterexamen i Klinisk Nutrition från Göteborgs Universitet och varit engagerad i styrelsearbete för föreningar tidigare. My tycker framförallt att det är viktigt att dietistens roll stärks och vill jobba för detta i hela landet.

Diana Karlsson – ledamot

Diana har tagit dietistexamen vid Umeå Universitet och jobbar nu på Piteå Älvdals sjukhus i Region Norrbotten, med 50% primärvård och 50% barnmottagning/habilitering och BUP. Att få ha en aktiv fritid och vara ute i naturen är något som hon värdesätter mycket!

Naima Hagström – studeranderepresentant

Naima är studeranderepresentant i DRF, vilket innebär att föra studenternas talan i styrelsen. Hon ansvarar för förbundets kontakt med dietiststudenterna och utbildningsorterna samt arbetar för att få studenter att bli medlemmar i DRF.

Kontakta DRF:s styrelse