DRFs Referensgrupp inom gastroenterologi bjuder in till utbildningsdagar med fokus leversjukdom

Målgrupp: Dietister, dietiststudenter, sjuksköterskor och läkare med intresse för leversjukdom

Utbildningsdagen hålls på flera platser och datum mellan kl 8 och 16:

Göteborg fredag 15 mars

Umeå onsdagen 20 mars

Malmö torsdagen 28 Mars

Stockholm fredagen 5 april

Under dagen berättar Catarina Lindqvist, leg dietist och doktorand, om nutritionsbehandling vid leversjukdom, både med fokus på specialistvården och primärvården och Maria Hjorth, leg specialistsjuksköterska i medicin och doktorand, om teamarbetet kring leverpatienten. Som inledning till dagen berättar en av våra läkare om leverns funktion och olika sjukdomstillstånd.

Anmälan sker till gastroenterologi@drf.nu Vänligen ange namn, titel och arbetsplats.

Kostnad för utbildningsdagen:

Vårdpersonal: 500 kr

Student: 150 kr

Välkomna!

Referensgruppen Gastroenterologi

Program – Göteborg

8.00 Registrering och fika

8.30 Välkommen och info om dagen

8.45 Leversjukdomar
Anna Cederborg, leg läkare Sahlgrenska universitetssjukhus

9.45 Bensträckare

10.15 Nutritionsbehandling vid leversjukdom
Catarina Lindqvist, leg dietist och doktorand Karolinska Universitetssjukhuset

11.45 Lunch och utställning

13.15 Nutritionsbehandling vid leversjukdom fortsättning
Catarina Lindqvist, leg dietist och doktorand Karolinska Universitetssjukhuset

14.00 Fika och utställning

14.30 Teamarbete kring leverpatienten
Maria Hjorth, leg specialistsjuksköterska i medicin och doktorand Falun lasarett

15.45–16.00 Avslutande ord från referensgruppen
DRFs Referensgrupp gastroenterologi

Anmälan senast 8 februari till gastroenterologi@drf.nu

Program – Umeå

8.00 Registrering och fika

8.30 Välkommen och info om dagen

8.45 Leversjukdomar
Läkare. Föreläsare inte bestämd än

9.45 Bensträckare

10.15 Nutritionsbehandling vid leversjukdom
Catarina Lindqvist, leg dietist och doktorand Karolinska Universitetssjukhuset

11.45 Lunch och utställning

13.15 Nutritionsbehandling vid leversjukdom fortsättning
Catarina Lindqvist, leg dietist och doktorand Karolinska Universitetssjukhuset

14.00 Fika och utställning

14.30 Teamarbete kring leverpatienten
Maria Hjorth, leg specialistsjuksköterska i medicin och doktorand Falun lasarett

15.45–16.00 Avslutande ord från referensgruppen
DRFs Referensgrupp gastroenterologi

Anmälan senast 15 februari till gastroenterologi@drf.nu

 

Program – Malmö

8.00 Registrering och fika

8.30 Välkommen och info om dagen

8.45 Leversjukdomar
Konstantina Sargenti, Specialistläkare och PhD Skånes universitetssjukhus

9.45 Bensträckare

10.15 Nutritionsbehandling vid leversjukdom
Catarina Lindqvist, leg dietist och doktorand Karolinska Universitetssjukhuset

11.45 Lunch och utställning

13.15 Nutritionsbehandling vid leversjukdom fortsättning
Catarina Lindqvist, leg dietist och doktorand Karolinska Universitetssjukhuset

14.00 Fika och utställning

14.30 Teamarbete kring leverpatienten
Maria Hjorth, leg specialistsjuksköterska i medicin och doktorand Falun lasarett

15.45–16.00 Avslutande ord från referensgruppen
DRFs Referensgrupp gastroenterologi

Anmälan senast 22 februari till gastroenterologi@drf.nu

Program – Stockholm

8.00 Registrering och fika

8.30 Välkommen och info om dagen

8.45 Leversjukdomar
Antti Oksanen, Överläkare, Patientflödeschef, PF Leversjukdom Karolinska universitetssjukhuset

9.45 Bensträckare

10.15 Nutritionsbehandling vid leversjukdom
Catarina Lindqvist, leg dietist och doktorand Karolinska universitetssjukhuset

11.30 Sponsorinformation

12.00 Lunch

13.15 Nutritionsbehandling vid leversjukdom fortsättning
Catarina Lindqvist, leg dietist och doktorand Karolinska universitetssjukhuset

14.00 Fika och utställning

14.30 Teamarbete kring leverpatienten
Maria Hjorth, leg specialistsjuksköterska i medicin och doktorand Falun lasarett

15.45–16.00 Avslutande ord från referensgruppen
DRFs Referensgrupp gastroenterologi

Anmälan senast 1 mars till gastroenterologi@drf.nu

 

 

Kommentera