DRF:s STUDERANDESTIPENDIUM

DRF:s studerandestipendium kan sökas av studerandemedlem i DRF för kurslitteratur eller annat som har anknytning till dietistutbildningen. Studerandemedlemmen skall bedriva aktiva studier som dietiststuderande och ha genomfört minst 120 hp vid: Göteborgs Universitet (Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition), Umeå Universitet (Institutionen för kostvetenskap), Uppsala Universitet (Institutionen för kostvetenskap).

Stipendiesumman är 1500 kr.

Ansökan skickas till Stipendienämnden senast den 25 januari 2019.

 

Kommentera