E-post @drf flyttar

Med förhoppning om en mer pålitlig e-post byter DRF e-postsystem till G-suite via Google. G-suite gör det bland annat möjligt att skicka svar med avsändare @drf.nu, istället för att det som nu skickas från din privata e-postadress.

Medlemmar och referensgrupper/sektioner/arbetsgrupper som har en e-postadress @drf ombeds höra av sig till amanda.egeberg@drf.nu för hjälp med att skapa ett nytt användarkonto på G-suite. I samband med det ges mer info om aktivering och användning. Även referensgrupper/sektioner/arbetsgrupper som inte tidigare haft men önskar få en gemensam brevlåda är välkomna höra av sig.

Så här kommer de nya e-postadresserna att se ut
förnamn.efternamn@drf.nu
referensgrupp/sektion/arbetsgrupp@drf.nu

 

Kommentera