EFAD e‐journal

EFAD e-journal är en refereegranskad tidning som syftar till att uppmuntra kommunikation och spridning av forskning och evidensbaserad praxis mellan dietister och dietiststudenter, genom att ge dem möjlighet att presentera och dela sin forskning och sitt arbete.

Den är tänkt att underlätta möjliga samarbeten mellan universitet, högskolor och dietister både i forskning och ute i arbete samt att verka för forsknings- och evidensbaserad praxis.

Har du något du vill dela med dig av? 25/7 är sista dagen för inlämning. All info hittar du i dokumenten nedan.

EFAD e-journal Information & instructions to authors

EFAD e-journal Proforma

 

 

Kommentera