Geriatriska nutritionsdagar 2014

För alla som arbetar med gerontologi och geriatrik

Den 7-8 oktober är det dags för de geriatriska nutritionsdagarna i Stockholm. Konferensen är ett gyllene tillfälle för alla som är intresserade av äldre, mat och näring (nutrition) att få nya kunskaper, utbyta erfarenheter och träffa kollegor från hela landet. Bland många duktiga föreläsare kan vi bland annat presentera Dr Emanuele Cereda (MD, PhD) från Italien som kommer att föreläsa om nutrition vid trycksårsbehandling och Dr Christina Eskilsson från Wästerläkarna som föreläser om nutrition och läkemedel.

Sprid gärna inbjudan på era arbetsplatser och nätverk så att vi tillsammans kan sprida kunskapen om geriatrisk nutrition!

Anmälan görs på https://dinkurs.se/24636 där du uppger namn, arbetsplats, mailadress och faktureringsadress.

Anmälningsavgift: 1500 kr

Varmt välkomna önskar Sektionen för Geriatrisk och Gerontologisk Nutrition!

Kommentera