Enteral & Parental nutrition

DRF:S referensgrupp i enteral nutrition bildades 1987 på uppdrag av DRF, med syfte att utarbeta en metodbok i enteral nutrition. 1990 utkom den första upplagan.

År 2002 förändrades referensgruppens arbete till att omfatta parenteral nutrition och därmed förändrades namnet till DRF:S referensgrupp i enteral och parenteral nutrition. Vår referensgrupp idag består av sex dietister som arbetar inom spridda verksamhetsfält med stort intresse för enterala och parenterala nutritionsfrågor.

Vårt mål är att sprida kunskap om enteral och parenteral nutrition för vuxna patienter samt att få fler dietister att engagera sig i nutritionsbehandling som innefattar parenteral nutrition. Ta gärna del av vår rekommenderade litteratur samt länklista för att få veta mer!

Du kan kontakta oss i gruppen på flera sätt; Via vår gemensamma mejlladress; enpn@drf.nu, alternativt vår Facebook-grupp som du kan bli medlem i, sök på DRF’s referensgrupp för enteral och parenteral nutrition. Vårt mål är att ge svar inom en vecka i dessa kanaler. Om du vill ha ett snabbare svar är du välkommen att ringa någon av oss, telefonnummer står nedan. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till referensgruppen eller andra funderingar kring ämnesområdet

Medlemmar

Malin Svalberg
malin.svalberg@dll.se
076-7247056
Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Jenny Kreek Frimodig
jenny.kreek@liv.se
054-61 54 17
Centralsjukhuset i Karlstad

Cecilia Calixte
cecilia_johansson@baxter.com
070-811 66 59
Baxter

Sofie Jönsson
sofie.jonsson@fresenius-kabi.com
0703514689
Fresenius Kabi

Maria Sundberg Hjelm
maria.sundberg-hjelm@sll.se
08-123 676 07
Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholm

Rebecca Jönsson
Rebecca.E.Jonsson@regionhalland.se
Hallands sjukhus Halmstad

Jonna Björkegren
jonna.bjorkegren@regionorebrolan.se
019 602 18 73
Universitetssjukhuset Örebro