Onkologi (DIO)

I april 2013 bildades Sektionen för Dietister inom Onkologi. Sektionen är underställd Dietisternas Riksförbunds (DRF) styrelse. Alla dietister anslutna till DRF med intresse och arbete inom området onkologi är välkomna som medlemmar.  Vill du bli medlem eller vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att skicka ett mejl till styrelsen på dio@dio-nutrition.se

Sektionens uppdrag är att stödja och utveckla dietistens yrkesroll genom att utveckla nutritionsbehandling som omfattar nutritionsproblem vid cancersjukdom.

Redan 1987 bildades förlagan till dagens sektion men kallades då DRFs referensgrupp i onkologi. 1998 bytte gruppen namn till Dietister inom onkologi och registrerade sig som ideell förening. Gruppen bestod då av tio dietister från Lund i söder till Umeå i norr.  I och med övergången till sektion öppnas nya möjligheter för fler engagerade dietister att driva utvecklingen inom nutrition och onkologi.

DiO har en extern hemsida www.dio-nutrition.se där mer information finns.

Styrelsen 2019-2020

Charlotta Svalander – Ordförande
Region Skåne
Charlotta.svalander@skane.se

Stina Bodén Vice ordförande
Umeå universitet

Emma Wilandh – Kassör
Region Örebro län

Frida Hansson – Sekreterare
VG Region

Isabelle Larsson – Medlemsansvarig
VG Region

Anna BjerkelundLedamot
VG Region

Mikalel NilssonLedamot
Region Skåne

Revisorer

Emma Nisukangas 
Nilla Persson – Suppleant

Valberedning

Maria Lancha – Sammankallande
Camilla Hansson