Inbjudan: ACT-konferens 13 oktober

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjuder in till äldretandvårdskonferens den 13 oktober i Läkarsällskapets lokaler.

Årets konferens inriktar sig på tugg- och sväljsvårigheter ur ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv. ACT-konferensen ger kunskap och inspiration att ta hem. Den ger också möjlighet att träffa kollegor och bygga nätverk.

Huvudtalare: Tommy Cederholm, professor, Uppsala universitet: Mat för ett gott åldrande 

Mer information och anmälan

Inbjudan som pdf

Kommentera