INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE FÖR SiGN Sektionen inom gerontologisk och geriatrisk nutrition

Tisdagen den 29 januari 2018 kl 16.00 Sundbybergs stads Stadshus Östra Madenvägen 4 (T-bana Hallonbergen)

Anmäl er i receptionen.

Styrelsen för SiGN hälsar dig välkommen till SiGN:s årsmöte som är ett viktigt forum för dig som vill påverka arbetet inom gerontologi och geriatrik.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 2019-01-18 mailas till signutrition@gmail.com
eller skickas till
Barbro Karelius
Malsta 408
824 94 Hudiksvall

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på DRF:s hemsida.

Anmälan senast den 22 januari till signutrition@gmail.com

Varmt välkomna önskar SiGN:s styrelse
Inbjudan årsmöte 2019

Kommentera