Kongressen sänds på TV

Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet sänds på Kunskapskanalen den 29-30 maj, se tablå nedan. Därefter läggs programmen ut på SVT Play, och kommer att finnas tillgängliga t o m 1 juli 2023. Klicka här för att komma till sändningen eller på respektive programpunkt nedan.

Tisdag 29 maj

14:00-14:35 Hållbar nutrition för hälsa
14:35-15:25 Ett mänskligt varumärke
15:25-15:55 Förändra ohälsosamma levnadsvanor
15:55-16:30 Matvanor och socioekonomi
16:30-17:00 Barnrättsperspektiv på nutrition

Onsdag 30 maj

14:00-14:25 Mat- och alkoholvanor hos äldre
14:25-14:50 Kunskap kring äldre och nutrition