Specialistordning

Specialistkompetens syftar till att systematiskt utveckla den yrkesspecifika kompetensen för dietister samt att integrera och utveckla praktisk och teoretisk kunskap inom aktuellt specialistområde.
Här hittar du den fullständiga specialistordningen och ansökningsblankett.

2016

Lena Hansson – Pediatrik
Catarina Lindqvist – Gastroenterologi med inriktning hepatologi
Camilla Cameron – Njurmedicin inriktning barn
Nighat Farooqi – Lungmedicin inriktning KOL
Vera Westin – Pediatrik inriktning neonatalvård

2015

Mahnoush Malek – Obesitas inriktning barn.
Andrea Mikkelsen – Födoämnesöverkänslighet inriktning barn.
Inga-Lena Andersson – Diabetes inriktning vuxna.

2014

Alexandra Vulcan – specialistkompetens inom Gastroenterologi

2013

Lisbeth Åke Nordström – specialistkompetens inom Pediatrik
Stine Störsrud – specialistkompetens inom Gastroenterologi
Lotta Söderberg – specialistkompetens inom Pediatrik

2012

Maine Carlsson – specialistkompetens inom Geriatrik
Anne-Marie Grönberg – specialistkompetens inom Lungmedicin (inriktning KOL)
Lena Martin – specialistkompetens inom Gastroenterologi (inriktning kirurgi)
Andrea Mikkelsen – specialistkompetens inom Folkhälsa (inriktning barnhälsovård)
Ella Veidemann – specialistkompetens inom Onkologi
Inger Öhlund – specialistkompetens inom Pediatrik

2011

Ingrid Larsson – specialistkompetens inom Obesitas (inriktning vuxen)
Anna Laurenius – specialistkompetens inom Obesitas (inriktning bariatrisk kirurgi)
Maria Magnusson – specialistkompetens inom Folkhälsa (inriktning primärvård och skolhälsovård)