Levnadsvanedagen i Göteborg

Det var fullsatt i lokalerna när dietister och fysioterapeuter/sjukgymnaster verksamma inom Västra Götalandsregionen inbjöds till en gemensam Levnadsvanedag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet var att ge fördjupad kunskap enligt senaste evidens inom det eget expertområdet, öka kunskapen inom en annan levnadsvana samt ge förutsättningar för att kunna arbeta enligt riktlinjerna och utveckla samverkan med andra professioner. Hur påverkas vår roll som dietist respektive fysioterapeut/sjukgymnast av Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande behandlingsriktlinjer, regionala riktlinjer och senaste evidens inom respektive levnadsvaneområde?

Åhörarkopior från förläsningarna finns tillgängliga här!

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder fastställdes 2011. I dessa ger Socialstyrelsen rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja människors förändring av sina levnadsvanor vid otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor. Samtal utfört av vårdpersonal ger resultat, har evidens och är kostnadseffektiva.

Riktlinjerna berör oss dietister på flera sätt. Vi gör redan stora insatser inom hälso- och sjukvården för att förebygga sjukdomar och vi är experter i teamen runt patienten. Riktlinjerna pekar även ut utvecklingsområden för bägge professionerna.

 

Kommentera