Levnadsvanedagen i Skövde

Ytterligare en professionsgemensam Levnadsvanedag för dietister och fysioterapeuter arrangerades i Skövde den 6/11.  Närmare 60 personer inspirerades till att fortsätta sitt arbete med att implementera rutiner och hitta verktyg för sjukdomsförebyggande metoder i den egna verksamheten.

Ta del av åhörarkopiorna från dagen

Kommentera