Livsmedelsverket söker nutritionsexpert

Nu söker Livsmedelsverket en expert inom nutritionsområdet gärna med erfarenhet av risk- och nyttovärderingar. Har du god förmåga att kritiskt granska och tolka forskningsresultat? Har du erfarenhet av att jobba med nutrition ur ett helhetsperspektiv? Är du en noggrann och ansvarsfull person som har förmåga att på ett enkelt sätt förklara komplexa samband? I så fall vill vi gärna ha din ansökan till tjänsten som medarbetare i team Nutrition och naturliga toxiner på Risk- och nyttovärderingsavdelningen.

Till annonsen!

Kommentera