”Matens dag” i Stockholm och Gävle

Under slutet av 2018 arrangerar DRF två dagar i matvanornas tecken med anledning av Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för behandling och prevention vid ohälsosamma levnadsvanor” som publicerades under sommaren.

Matens dag i Stockholm med projektledare och dietist Maria Strid äger rum i Sabbatsbergs sjukhus den 28 november. Den 12 december är datumet för Matens dag i Gävle. Projektledare och dietist Ulrika Lindström arrangerar dagen i samarbete med med regionens Dietistenhet. Både dagen I Stockholm och i Gävle riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i respektive region. Projektkoordinatorer för båda matdagarna är dietisterna Christin Anderhov Eriksson och Anna Stubbendorff.

Programmen för de båda matdagarna har flera likheter: De nationella riktlinjerna gällande behandling och prevention av ohälsosamma matvanor kommer att presenteras. Emma Patterson, disputerad dietist och nutritionist från Karolinska Institutet, kommer att tala om matvanors betydelse för hälsa och sjukdom. Från Livsmedelsverket kommer dietist Inger Stevén för att besvara frågan ”Har Livsmedelsverkets kostråd passerat bäst före datum?”. Dietisterna Charlotta Rubin och Emma Nisukangas från DRF’s projekt ”Mat och cancer” berättar om matvanornas betydelse för cancerprevention.

Jobbar du inom hälso- och sjukvården i Stockholm? Fullständigt program hittar du här! För anmälan klicka här. Begränsat antal platser finns, först till kvarn gäller. Välkomna!

Hälso- och sjukvårdspersonalen i Region Gävleborg anmäler sig via regionens Plexus eller samverkanswebb.

Kommentera