Na:s löneenkät för 2015

Dietistens roll har under det senaste decenniet utvecklas och vidgats. Inom primärvården kan man träffa många patienter och jobba med bland annat livsstilsförändringar, på sjukhuset gäller det att kunna göra en bedömning av patientens akuta situation och ordinera behandling därefter. I kommunen kan dietisten träffa patienter inom äldreomsorgen och LSS-verksamheterna eller jobba hälsofrämjande i förskola- skola och med folkhälsa. Det blir allt mer vanligt att dietisten efterfrågas som expertkompetens vid upphandlingar, utredningar, uppföljningar och utbildningar. Beroende på arbetsuppgifter och ansvarsområde skiljer dietistens ingångslön. Vi rekommenderar alla våra medlemmar att kontakta Naturvetarnas medlemsjour för ett individuellt lönespann.

Na:s löneenkät

Na:s medlemsjour

Kommentera