NCP-Superusers – nytt nätverk för implementering och utveckling av NCP!

DRFs arbetsgrupp för Informatik & etisk kodex startar nu upp ett nätverk som vi kallar NCP-Superusers för er som vill ta eller redan tar ett lite större ansvar för implementering och utveckling av NCP. En NCP-Superuser verkar som ambassadör för NCP och håller sig via nätverket uppdaterad med NCPs utveckling. Inom nätverket delar vi med oss av erfarenheter och kunskap om implementering och användning av NCP och NCPT.

Hur funkar nätverket?
Nätverket kommunicerar via en mejllista där man kan ställa frågor, ge synpunkter, dela erfarenheter och glada tillrop mellan NCP-Superusers. Vi tänker oss att vi träffas fysisk en gång per år med ett tema eller en utbildning som önskats av NCP-Superusers. Ni väljer själva på vilken nivå er NCP-Superuser ska verka; arbetsplats, klinik, sjukhus, primärvårdsenhet, kommun, landsting eller region.
Önskvärt är att alla Sveriges dietistverksamheter har tillgång till en NCP-Superuser på något sätt för att implementera och vidareutvecklas i sitt arbete med NCP.

Samordnare för NCP-Superusers
Vi som samordnar nätverket heter Camilla Cameron och Åsa Sunesson. Åsa är medlem i DRFs arbetsgrupp för Informatik & etisk kodex och undervisar också i NCP på dietistprogrammet vid Göteborgs universitet. Camilla har tidigare arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset och var med och implementerade NCP där. Idag jobbar både Åsa och Camilla på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Camilla som barndietist och Åsa som verksamhetsutvecklare.

Vill du vara med?
Mejla ditt namn och arbetsplats och gärna några korta rader om hur långt ni kommit med implementeringen på din arbetsplats, klinik, sjukhus, primärvårdsenhet, kommun, landsting eller region till ncpsuperusers@drf.nu

Välkomna till nätverket NCP-Superusers!

Kommentera