Rapport! Sveriges dietister 2018: kompetensförsörjning och arbetsmarknad

 

I Sverige fanns det 2015 ca 1 611 legitimerade dietister, av dessa jobbade 1132 dietister inom hälso- och sjukvård och 479 utanför hälso- och sjukvård enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för hälso- och sjukvårdspersonal. I övrigt saknas övergripande nationell statistik om var dietister jobbar, inom vilken sektor, vilken vårdnivå, vilken befolkningsgrupp/patientgrupper dietister träffar, väntade pensionsavgångar osv. Att genomföra en kartläggning och ta fram ett underlag över Sveriges dietister, kompetensförsörjning och arbetsmarknad för dietister är en del av DRFs visions och strategiarbete. Underlaget kommer att användas för intern arbete och i extern kommunikation kring bla kompetensförsörjning och utvecklingsfrågor.

Syftet med enkäten ”Sveriges dietister 2018” var att få en samlad bild av Sveriges legitimerade dietister.

Rapporten ska ses som en nulägesbild av Sveriges dietister och är en sammanställning av enkäten Sveriges Dietister 2018 och ett upprop kring vakanta dietisttjänster. Rapporten är en del av DRFs strategiska arbete med kompetensförsörjning.

LÄS RAPPORTEN HÄR

Kommentera