Referensgruppen Psykiatri anordnar utbildningsdag i Stockholm

Den 17 oktober anordnas en utbildningsdag av referensgruppen Psykiatri. På programmet finns punkter som förhållningssätt och bemötande, patientfall, det kollegiala samarbetet och energibalans hos patienter med Anorexia Nervosa. Kostnaden för att delta är 965 kronor.

Platserna är begränsade, glöm inte bort att anmäla dig!

Mer information lämnas av Gisela van der Ster gisela.vanderster@bredband.se

Program 141017

Kommentera