Richard Tellström och Anna-Karin Lingham till DRF:s kongress!

Vi kan med glädje meddela att Richard Tellström och Anna-Karin Lingham föreläser vid DRF:s kongress 12-13 april! Till program och anmälan!


Mat och trender i Sverige under 40 år: 1978-2018,
Richard Tellström, PhD.

Richard Tellström är docent och lektor i måltidskunskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG), Stockholms universitet. Föreläsningen har både ett historiskt och samtida perspektiv och lyfter fram vad som är speciellt med mat- och dryck i samhället under tidsperioden 1978 till 2018, där Sverige går från att vara folkhemsmoderna till att idag beskrivas som hipster-postmoderna. Skillnaden mellan industrilagat och hemmalagat diskuteras, så också hur begrepp som hälsa, näring och träning kommit att ta allt större plats som parameter när man väljer vad man ska äta. Teman som berörs i föreläsningen är också varför måltidsvanor och matval ser ut som de gör över tid och genom livet, och vad som är förklaringen till vårt samtida sätt att skapa en individuell diet.

Presentationen som pdf


Ett mänskligt varumärke skapar möjligheter,
Anna-Karin Lingham, varumärkesexpert

Vad associerar omgivningen till yrket dietist? Och hur bidrar du som individ till att bilden blir så attraktiv, trovärdig och korrekt som möjligt? När du trivs, är trygg och känner dig engagerad i din roll blir du en viktig ambassadör för varumärket dietist. Kan vi skapa ett mänskligare varumärke, då kan vi också skapa nya möjligheter! Under Anna-Karins föreläsning får vi verktyg och inspiration kring ditt personliga varumärke, förbundets varumärke och hur vi kan samspela på bästa sätt med varandra.

Presentationen som pdf


 

Kommentera