Seminarieinnehåll efterfrågas!

Nationella Patientsäkerhetskonferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området. Den ger utblickar av internationella föreläsare likaväl som handfasta arbetssätt och metoder från svensk vård och omsorg. Konferensen vill sätta fokus på alla de förbättringar som gjorts och samtidigt ge inspiration till hur vi kan göra vården och omsorgen ännu säkrare.

Nu söker vi efter förslag till seminarieinnehåll på konferensen. Hur har ni arbetat med patientsäkerhet?

Vilka risker har ni identifierat och gjort bättre? Vilka resultat ser ni av ert arbete? Vilka förbättringar har ni genomfört? Hur arbetar ni systematiskt med de metoder, arbetssätt och processer som finns inom patientsäkerhet? Dela med er av era resultat och framgångar, skicka in ditt förslag till seminarieinnehåll till Patientsäkerhetskonferensen 2018 via www.patientsakerhetskonferensen.se Senast den 31 januari vill vi ha ditt förslag.

Anmälan till Patientsäkerhetskonferensen 2018 öppnar i mitten av april 2018. Program och innehåll presenteras löpande på vår webbplats www.patientsakerhetskonferensen.se

Läs som pdf

Kommentera