Socialstyrelsen söker dietist!

Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården söker en dietist som utredare.

Avdelningen tar fram och reviderar kunskapsstöd, vägledningar, nationella riktlinjer och rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap för hälso- och sjukvård, tandvård och försäkringsmedicin. Där samordnas myndighetens arbete med patientsäkerhet liksom arbetet med de vetenskapliga råden. Dessutom ansvarar avdelningen för arbetet med rikssjukvård, sällsynta diagnoser samt planering och anordnande av kurser under specialiseringstjänstgöring för läkare. Sista ansökningsdag är 14 augusti.

Läs mer här!

Kommentera