Sök DRF:s stipedier 2014

Nu är det åter dags att söka DRF:s stipendier! Medel kan sökas för aktiviteter som planeras att genomföras under år 2015 och ansökan görs på DRF:s stipendienämnds blankett och skickas till stipendier@drf.nu. Om ansökan är ofullständig eller kommer in för sent kommer den inte att beaktas.

DRF:s STORA MEDLEMSSTIPENDIUM – 10 000 kr

DRF:s stora medlemsstipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs, kongress eller studiebesök. Stipendiaten skall redovisa hur stipendiet har använts till Stipendienämnden och DietistAktuellt.

Ladda ner blankett, fyll i den och skicka till stipendienämnden senast senast den 1 oktober 2014.

DRF:s STIPENDIUM FÖR STUDIEBESÖK – 5000 kr

DRF:s stipendium för studiebesök kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF. Stipendiaten skall redovisa sin erfarenhet från studiebesöket till Stipendienämnden och DietistAktuellt.

Ladda ner blankett, fyll i den och skicka till stipendienämnden senast senast den 1 oktober 2014.

DRF:s MEDLEMSSTIPENDIUM – 1500 kr

DRF:s medlemsstipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs, kongress eller studiebesök.
Stipendiaten skall redovisa hur stipendiet har använts till Stipendienämnden och DietistAktuellt.

Ladda ner blankett, fyll i den och skicka till stipendienämnden senast senast den 1 oktober 2014.

DRF:s STUDERANDESTIPENDIUM – 1500kr

DRF:s studerandestipendium kan sökas av studerandemedlem i DRF för kurslitteratur eller annat som har anknytning till dietistutbildningen. Studerandemedlemmen skall bedriva aktiva studier som dietiststuderande och ha genomfört minst 120 hp vid något av följande universitet

  • Göteborgs Universitet (Avdelningen för klinisk näringslära )
  • Umeå Universitet (Institutionen för kostvetenskap)
  • Uppsala Universitet (Institutionen för kostvetenskap)

Stipendiaten förbinder sig till att redovisa hur stipendiet har använts till Stipendienämnden.

Ladda ner blankett, fyll i den och skicka till stipendienämnden senast senast den 1 oktober 2014.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

DRF:s stipendienämnd
Anna Karin Lindroos, Brita Karlström och Ewa-Marie Johannesson (årets dietist)
stipendier@drf.nu

Kommentera