Sugar Awereness Week och ESPHGAN:s sockerguide

 I samband med Sugar Awareness Week 2018 (en vecka med syfte att öka medvetenheten kring de negativa hälsoeffekter socker bidrar med) har European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) publicerat en ny guide med riktlinjer för sockerintag hos spädbarn, barn och ungdomar. Riktlinjerna är utformade för att informera föräldrar om sockerintag i barnets diet och för att hjälpa till i kampen om att bekämpa en av huvudorsakerna till fetma. Om inga förändringar görs, riskerar över 80 miljoner barn under fem år över hela världen att drabbas av fetma år 2025.

Den här korta, visuella och lättanvända guiden förklarar vad socker är, vad de nuvarande rekommendationerna för sockerintag är, och även de nuvarande problemen med överkonsumtion som för närvarande finns. 

Guiden finns att ladda ner, använda och dela här: https://bit.ly/2RuGcUI

Kommentera