Utbildningsdag Dietister Inom Onkologi

SAVE THE DATE

Den 4:e februari 2019 anordnar Sektionen för Dietister Inom Onkologi en
utbildningsdag i Stockholm. Temat är cancerprevention och cancerrehabilitering
och en av föreläsarna är nyligen disputerade dietisten Alexandra Vulcan. Notera
datumet i kalendern och håll utkik efter inbjudan och programmet.

Kommentera