Välkommen att delta i studie om NCP

Välkommen att delta i en internationell studie om dietisters erfarenheter av Nutritionsbehandlingsprocessen (NCP)!

Vi är intresserade av dina erfarenheter och åsikter oavsett om du använder NCP eller inte. I studien undersöker vi även ledning, organisation och möjligheter till kollegialt utbyte på de platser där dietister arbetar. Studien görs i tio olika länder, och det är viktigt att vi får ett så högt deltagande som möjligt från Sverige, dels för att möjliggöra jämförelser mellan länder, men också för att kunna analysera arbetssituationen för svenska dietister. Dina svar kommer alltså att vara mycket värdefulla för oss. Välkommen till denna webbaserade enkät som tar ca 20-25 minuter att fylla i.

Studien leds av Elin Lövestam, Uppsala universitet, Ylva Orrevall, Karolinska Universitetssjukhuset samt Anne-Marie Boström, Karolinska Institutet.

Mer information finns här

Kommentera