Välkommen till Höstmötet 2017!

Hjärtligt välkomna till DRF:s Höstmöte! Vi bjuder in er från referensgrupperna, sektionerna, lokalföreningarna, utbildningsorterna, projekt levnadsvanor samt arbetsgruppen etisk kodex och terminologi. Fokus på årets möte kommer att vara framtiden. Hur formar och strukturerar vi DRF på bästa sätt för att kunna inkludera och engagera våra medlemmar i ett förbund i utveckling?

När? 6 november, vi startar 09.30 med fika. Mötet pågår 10:00-15:30
Var? I Naturvetarnas lokaler på Planiavägen 13, Nacka

Som vanligt står DRF för resa (billigaste färdsätt) för en representant från varje referensgrupp, sektion, lokalförening, utbildningsort, projekt levnadsvanor samt arbetsgrupp etisk kodex och terminologi. Resan bokas enskilt och ersätts i efterhand av DRF.

Anmälan sker senast 23:e oktober till dietisternasriksforbund@drf.nu

Kommentera