VÄLKOMNA TILL EN DAG OM JÄMLIK HÄLSA

 

JÄMLIK HÄLSA
Vad menar vi med det, och hur arbetar vi med det?

Projektgruppen för levnadsvanor inom DRF bjuder in dig som är medlem i
förbundet till en heldag om jämlik hälsa. Fokus för dagen kommer att vara hur vi
kan förbättra våra förutsättningar för att arbeta för god och jämlik hälsa i hela
befolkningen. Oavsett var du arbetar – primärvård, sjukhus eller kommun – så kan
detta vara värdefullt för dig. De nya mål för folkhälsan som riksdagen antog i juni
berör oss alla, oavsett vilka socio-demografiska grupper vi arbetar med. Syftet är
dels att utveckla förmågan att samtala om levnadsvanor, dels att starta ett
kollegialt Nätverk för jämlik hälsa.
Ett av utbildningstillfällena kommer att vara Göteborg och ett i Uppsala. Vi
bjuder på lunch samt pausgympa och fika på för- och eftermiddag.
Huvuddelen av dagen kommer att ägnas åt konkreta frågeställningar och samtal
med kollegor kring hur vi gör idag och hur vi kan arbeta vidare.
Dagen avslutas med nätverksbyggande för att kunna utveckla det vi fått till oss
under dagen. Dokumentation av utbildningen kommer att göras.

AGENDA
– Introduktion till begreppet jämlik hälsa.
– Dialog kring dietistens perspektiv och roll kring arbetet med jämlik hälsa.
– Utmaningar och möjligheter för dietisten med att arbeta med hälsosamma
matvanor på ett sätt som bidrar till att minska hälsoklyftorna.

VAR OCH NÄR
Göteborg Angereds närsjukhus, Halmtorget 1 (Angered centrum)

Lokal Stora skillnaden (plan 2)
Spårvagn 4 och 9 från Centralstationen,
spårvagn 8 från Korsvägen
Hållplats Angereds centrum (ändhållplats)
https://www.vasttrafik.se/

Anmäl dig till dagen i Göteborg här 
Tid 5 november 9.30–16.30

Uppsala Akademiska sjukhuset

Liljegrenssalen, Ingång 55 (Entré 6)
Restaurang och konferens Blå Korset
Promenad från Resecentrum/Centralstation ca 10
minuter Vägbeskrivning
Buss 3, 4 och 8 från Resecentrum/Centralstation (läge B)
Hållplats Akademiska sjukhuset
https://www.ul.se/
Anmäl dig till dagen i Uppsala här
Tid 22 november 9.30-16.30

ANMÄLAN
Alla dietister är välkomna och först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag är 26 oktober (Göteborg) resp. 9 november (Uppsala).
Dagen är kostnadsfri för medlemmar i DRF. För övriga är kostnaden 1000 kr.
DRF-medlemmar som avanmäler sig mindre än 2 dagar före debiteras med 1000 kr.
VÄLKOMNA

Karin Haby och Maria Magnusson, 0738 364800 resp. 0733 763157

Program

Kommentera