Var finns Sveriges dietister 2018?

I Sverige finns ca 2 300 legitimerade dietister, av dessa jobbar ca 900 inom landsting. I övrigt finns inga uppgifter om var dietister jobbar, inom vilken sektor, vilken vårdnivå, vilken befolkningsgrupp/patientgrupp, andel pensionärer etc. För att få en samlad bild av Sveriges legitimerade dietister genomför Dietisternas riksförbund, DRF denna kartläggning. DRF önskar nå så många som möjligt av alla 2300 legitimerade dietister, även pensionerade dietister och dietister som inte är medlemmar i DRF. Sprid gärna enkäten i dina nätverk.

Syftet med kartläggningen är att få ett underlag som kan användas i olika sammanhang av dietister både på nationell nivå och lokal nivå i olika sammanhang, tex kring kompetensförsörjning och utvecklingsfrågor. Sprid gärna enkäten i dina nätverk. Tack för ditt svar före den 31 mars. 

Till enkäten!

Kommentera