Världscancerdagen 4 februrari! Presentation av dietist Charlotta Svalander

Den 4 februari är det Världscancerdagen. Under v. 6 2019 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god cancervård.


Dietisten bidrar till trygghet & livskvalitet

– Dietisten har en viktig roll som kunskapsförmedlare både vad gäller matvanor för att förebygga cancer och för att lotsa genom behandling och rehabilitering.
Maten och näringen är lika viktig som andra delar i behandlingen och behöver vara en integrerad del.
Kosten och nutritionsbehandlingen måste individanpassas efter olika faser, aktuellt läge och patientens önskemål.

Charlotta Svalander som är legitimerad dietist och verksam inom nutritionsbehandling vid cancer och palliativ vård i Region Skåne lyfter fram vikten av att koppla in dietisten tidigt i förloppet så att näring och nutritionsstatus kan optimeras inför och under behandlingen.

– Nutritionsbehandlingen och råden syftar till att förbättra hälsa och livskvalitet i ett längre perspektiv. Budskapen är i grunden desamma men kan se olika ut och ändras under behandlingsperioden beroende på hur patienten mår just nu och var hen befinner sig i sin sjukdom. I den palliativa vården står livskvalitet och motivation i fokus och det är viktigt att alla olika yrkesgrupper finns med i teamet.

Charlotta Svalander arbetar både direkt med patienter och med utbildning av sjuksköterskor och anhöriga, och är ordförande i sektionen DiO, Dietister inom Onkologi, inom Dietisternas riksförbund.

– Det känns tryggt att det finns ett vetenskapligt underlag vad gäller matvanor och nutrition, från ESPEN, World Cancer Research Fund och projektet Mat och cancer inom DRF. Även Livsmedels-verkets kostråd och näringsrekommendationer syftar till att förebygga de stora folksjukdomarna, inklusive cancer.

Charlotta Svalander menar att dietisten under senare år har fått en allt mer självklar roll inom cancervården men gemensamma krafter behövs för att driva detta viktiga arbete framåt. Inom DiO finns ett hundratal dietister från hela Sverige och uppdraget är att vara en samlande kraft och kunskapskälla, och att främja dietistens roll inom cancervård. Man medverkar även i utvecklingsarbete, till exempel när landets Regionala cancercentran utformar nationella vårdprogram.

– Standardiserade vårdprogram gör det lättare att skapa en jämlik och god vård. En grundläggande förutsättning är att alla patienter har samma tillgång till dietist och att resurserna är tillräckliga i förhållande till behovet, menar hon.

– Intresset kring mat och hälsa har ökat i samhället, även hos vårdpersonal och patienter. Det är viktigt att relevant och väl underbyggd information blir tongivande och att maten inte blir en onödig orsak till stress eller ytterligare en faktor som man inte orkar med, utan en positiv källa till energi och näring.

Namn: Charlotta Svalander
Ålder: 46
Ort: Ystad
Examensår: 1998
Favoriträtt: Inget gör mig så glad som en god linssoppa.
Bästa matminne: Sommaren 2000, en vindstilla kväll på kanotsemester i Härjedalen:
Pannkakor gjorda på pulvermix och sjövatten, stekta på gasolkök medan månen gick upp. Det glömmer jag aldrig!

 

LÄS SOM PDF

Kommentera