Världscancerdagen 4 februrari! Presentation av dietist Frida Hansson

Den 4 februari är det Världscancerdagen. Under v. 6 2019 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god cancervård.


Dietisten viktig i teamet vid behandling av cancer

– Dietisten ska inte komma in som konsult utan bör ha en självklar och integrerad roll på avdelningar där man vårdar patienter med nutritionsproblem. När dietisten finns på plats kontinuerligt kan patienter som behöver det få hjälp i tid, och nutritionsbehandlingen få full effekt.

Det säger Frida Hansson som är legitimerad dietist och arbetar på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, med huvudfokus på patienter med cancer i övre magtarmkanalen, det vill säga matstrupe, magsäck, övre delen av tunntarmen samt lever, galla och bukspottskörtel. Till stor del handlar hennes arbete om att behandla och motverka undernäring, till exempel genom energi- och näringstät mat och konsistens-anpassning när det behövs.

Genom en aktiv nutritionsbehandling och tidiga åtgärder klarar patienten cancerbehandlingen bättre – ett dåligt näringsstatus ska inte behöva vara ett hinder för övrig behandling. Målet är att patienten ska må så bra som möjligt, och att bidra till ökad livskvalitet för patienter och anhöriga.

Inom cancervården i Borås arbetar man aktivt med att utöka samverkan mellan olika yrkesgrupper, vilket även är centralt i de nationella vårdprogram som just nu är under uppdatering. Frida Hansson ser till att vara ute på avdelning så mycket som möjligt, delta i ronder och bidra med ny kunskap hos personalen så att mat och näring ska komma högre upp på agendan i cancervården.

– Det teamarbete vi har med läkare, kontaktsjuksköterska, kurator och dietist skapar en helhetssyn på individen och cancerbehandlingen, och det är tydligt att alla delarna hänger ihop och har betydelse, säger Frida Hansson. Teamarbetet bidrar också till mer jämlik personcentrerad vård och bättre kommunikation. Ökad kunskap hos övrig vårdpersonal innebär att de kan ge de mer basala kostråden, så det blir mer tid för mig att ta hand om de som behöver mer kvalificerad nutritionsbehandling.

– Ibland kan det vara viktigare att äta än exakt vad man äter, konstaterar Frida Hansson. Vad som är hälsosamma matvanor är individuellt, och behov och förutsättningar kan variera över tid. Om man har nutritionsproblem är det alltså viktigt att ha en tät och kontinuerlig dietistkontakt såväl före som under och efter en cancerbehandling.

Matvanorna har stor betydelse för hälsan även när man blivit fri från cancern. Hälsosamma matvanor är viktiga, inte minst för sekundärprevention, det vill säga minskad sjukdomsrisk senare i livet.

Namn: Frida Hansson
Ålder: 29
Ort: Borås
Examensår: 2014
Favoriträtt: Falafel
Bästa matminne: Nyårsmiddagarna jag lagade i tonåren, tillsammans med grannfrun.

 LÄS SOM PDF

Kommentera