Världscancerdagen 4 februrari! Presentation av dietist Jessica Ericson

Den 4 februari är det Världscancerdagen. Under v. 6 2019 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god cancervård.


Dietistens forskning förbättrar cancervården

Jessica Ericson är dietist vid Karolinska universitetssjuk-huset och doktorand vid Karolinska institutet.
Både i sitt kliniska arbete och i sin forskning träffar hon patienter med cancer i matstrupen. Målet är att motverka undernäring och att patienten ska må så bra som möjligt.

– Det är mycket som påverkar nutritionen och ibland är det svårt att veta vilka mekanismer som gör det svårt att hålla vikten, säger Jessica Ericson. Patienter med cancer i matstrupen har på grund av sväljsvårigheter och andra hinder ofta gått ner i vikt redan innan de får sin diagnos. Många gånger förändras energi- och näringsbehovet, och cancern och behandlingen gör det svårt att äta tillräckligt.

Vid esofaguscancer är behovet av dietist tydligt och konkret, men vid alla typer av cancer är det viktigt att såväl patienter som personal och anhöriga har tillgång till relevant information och kunskap om kost och matvanor. Det kan handla om mat för att må bättre och känna sig piggare, få bukt med illamående, eller förändringar i kroppssammansättning, metabolism och hormonbalans. Patienter och anhöriga är oroliga och har ofta mycket frågor, inte minst kring maten.

Jessica Ericsons forskning syftar till att ta reda på hur man kan anpassa nutritionsbehandlingen efter cancersjukdomen och behandlingens olika faser. Hon mäter fysisk aktivitet och energiförbrukning, vikt, handgreppsstyrka och sväljsvårigheter – innan och under olika typer av behandling, och i den uppföljande vården. Hon tror att man i framtiden kommer att använda mer tekniska lösningar för att mäta hur kroppssammansättningen och energibehovet förändras, till exempel i samband med cancer.

– Målet är att utröna hur vi kan bli bättre på att möta patientens behov av energi och protein under olika faser av sjukdomen. Det är en stor förmån att få forska och fördjupa sig i det man jobbar med och brinner för, säger hon. När man får möjlighet att specialisera sig inom ett specifikt område kan man verkligen göra skillnad, både för behandlingen och för individens livskvalitet.

När dietisten är en del av behandlingsteamet med läkare och kontaktsjuksköterska integreras nutritionsbehandlingen i övrig behandling. Helhetssynen på patienten är viktig för vårdkvalitet och utvecklingsarbete. Jessica Ericson träffar patienterna redan i samband med nybesök till läkaren och har tät kontakt genom utredningen och den kirurgiska delen av behandlingen. Under strålning och cyto-statika sköts nutritionsbehandlingen av dietist på onkologkliniken, och efter kirurgi och hemgång sker kontakt med dietist rutinmässigt varannan vecka. Så borde det vara i alla delar av landet, menar hon:

– Det är så påtagligt att man via maten och nutritionen kan förbättra situationen för cancerpatienten. Förutsättningarna och tillgången till bästa möjliga vård borde vara jämlik och lika oavsett var man bor.

Namn: Jessica Ericson
Ålder: 48
Ort: Stockholm
Examensår: 2000
Favoriträtt: Alla typer av pastarätter
Bästa matminne: När jag första gången åt musslor och pommes, det var i Paris för många år sedan och har varit en favorit sedan dess.


LÄS I PDF

Kommentera