Världscancerdagen 4 februrari! Presentation av dietist Johanna Fast Åkesson

Den 4 februari är det Världscancerdagen. Under v. 6 2019 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god cancervård.


Dietisten inom cancerrehabilitering bidrar till trygghet och livskvalitet

Väldigt många som genomgått en cancersjukdom är motiverade till att bygga upp en hälsosam livsstil och skapa goda matvanor för framtiden. Samtidigt är de budskap och råd som figurerar i samhället ofta onödigt krångliga och saknar vetenskapligt underlag – och ofta inte alls anpassade efter vad patienten faktiskt behöver.

Johanna Fast Åkesson arbetar som dietist vid Centrum för Cancerrehabilitering som är en fristående verksamhet inom Stockholms läns landsting och sedan 2016 finns på Sabbatsbergs sjukhus. Dietisten har en unik kompetens men på Centrum för Cancerrehabilitering står teamarbetet i fokus. Här finns bland annat fysioterapeut, läkare, kurator, psykolog, arbetsterapeut och specialistsjuksköterskor.

Patienter från hela landet kan bli remitterade eller söka sig hit efter en cancerbehandling. Varje individ blir intervjuad i syfte att kartlägga vilken insats som behövs, till exempel att delta i gruppverksamhet för att bygga upp en hälsosam livsstil eller få bukt med extrem trötthet, göra medicinsk yoga eller delta i samtalsgrupper med fokus på livsfrågor. Gruppverksamheten är central men många av de patienter som Johanna träffar har genomgått strålning eller kirurgi och har funktionella rubbningar i mage och tarm, och när det gäller kostråd och nutritionsbehandling lämpar sig individuella samtal bättre.

– I kombination med trötthet, dålig aptit, mag-tarmbesvär, och kanske begränsad ekonomi blir kostbudskapen i media ofta övermäktiga och skapar stress, vanmakt och oro i en väldigt sårbar situation. Tillsammans med patienten kommer vi fram till individuella och relevanta kostråd som är anpassade efter nuläget, till exempel vad gäller hälsostatus och medicinering, säger Johanna Fast Åkesson. Det främsta målet är att höja kunskapsnivån och livskvaliteten, och med enkla tips och små förändringar kan man göra stor skillnad. Många gånger handlar det om att lära sig mer om hur kroppen fungerar, anpassa måltiderna och sättet att äta, och att utmana sina rädslor.

Johanna Fast Åkesson tror att cancerrehabilitering kommer att bli ett växande arbetsfält för dietister eftersom allt fler lever med sviterna av en cancerbehandling eller med kronisk cancer:

– Det finns ett stort behov av att sprida evidensbaserade budskap om samband mellan kost och cancer till övrig vårdpersonal, till patienter och i samhället i stort. Det finns också ett behov av mer forskning och kunskap kring livskvalitetsfrågor och kring långsiktiga effekter och påverkan av behandling med cellgifter, strålning och kirurgi. Fler dietistkollegor inom detta fält skulle innebära större möjligheter att fördjupa sig och bli expert inom ett specifikt område.

Namn: Johanna Fast Åkesson
Ålder: 55
Ort: Stockholm
Examensår: 2004
Favoriträtt Älskar libanesisk och indisk mat
Bästa matminne: Gula hönan på Gotland – deras vegetariska 12-rättersmeny


LÄS I PDF

Kommentera