Världscancerdagen 4 februrari! Presentation av dietist Maiju Wetterhall

 

Den 4 februari är det Världscancerdagen. Under v. 6 2019 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god cancervård.


 

Vart tredje fall av cancer kan förebyggas: Dietisten är viktig kunskapskälla

– Medvetenheten är hög kring cancerrisk kopplat till solvanor och rökning. Nu är det dags att höja kunskaps-nivån kring cancerprevention kopplat till matvanor och fysisk aktivitet. Hälsosamma matvanor har stor betydelse för att minska risken att drabbas av cancer.

Det säger Maiju Wetterhall som är dietist och som sedan sommaren 2018 arbetar på Cancerfonden som sakkunnig inom cancerprevention, med fokus på kost och fysisk aktivitet. Hennes roll är att hålla organisationen uppdaterad med den senaste kunskapen kring samband mellan kost och cancer, att säkerställa att budskapen kring hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet är vetenskapligt förankrade och att arbetet präglas av ärlighet och ödmjukhet.

Cancerfonden är en fristående, ideell organisation som arbetar med forskningsfinansiering, kunskaps-spridning och påverkansarbete. Att sprida kunskap kring att hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet kan förebygga cancer är ett första mål. Parallellt arbetar man även strategiskt för att sätta preventionsfrågor kopplat till matvanor och övervikt högre upp på den politiska agendan, bland annat med stöd av en särskild Cancerfondsrapport om prevention som kommer ut under våren.

– Regleringar på samhällsnivå syftar till att det ska bli enklare för alla att göra hälsosamma val i sin vardag. Politiska beslut behöver sätta mer fokus på förutsättningar för en mer jämlik hälsa, både gällande cancerprevention och cancervård, för att vi ser färre drabbade och fler överlevare i framtiden, poängterar Maiju Wetterhall.

– Över 60.000 svenskar drabbas varje år av cancer, 20.000 fall skulle kunna förebyggas, men det finns förstås inga garantier. Målet med vårt arbete är att skapa förutsättningar på individ- och samhällsnivå för att färre ska drabbas av cancer som kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Dietister har kunskapen och är självklara budbärare när det handlar om folkhälsoarbete kopplat till mat.

Cancerfonden samverkar med organisationer som Dietisternas riksförbund, Hjärt-Lungfonden, Generation Pep och andra som arbetar med att sprida kunskap om livsstilsrelaterade sjukdomar.

– Vi vill samla alla goda krafter med samma mål: Att främja goda vanor och bidra till en mer jämlik hälsa, i alla livets faser. Att det man jobbar med kan bidra till att förebygga vart tredje cancerfall känns väldigt viktigt och meningsfullt, avslutar Maiju Wetterhall.

Namn: Maiju Wetterhall
Ålder: 37 år
Ort: Bor i Uppsala, jobbar i Stockholm
Examensår: 2010
Favoriträtt: Jag älskar all frukostmat, både till lunch och middag. Skall man välja en rätt så är det nog en lyxig vegetarisk pizza.
Bästa matminne: Finns så många! Men barndomens sommarkvällar med finska grillade pannkakor (muurinpohjalettu) tillsammans med släkten ligger högt på listan.

 LÄS I PDF

Kommentera