Ansvars- och förtroendenämnden

För dietister anslutna till DRF gäller de etiska regler som återfinns i den etiska koden. Överträdelser kan du som medlem i DRF rapportera till ansvars- och förtroendenämnden. Du hittar DRF:s etiska kod, reviderad 2016, här.


Kontakt

aofn@drf.nu