Årets utlysning av forskningsmedel för Celiakiforskning har nu öppnat.

Svenska Celiakiförbundet meddelar:

Vi välkomnar särskilt ansökningar rörande celiaki och Hälsorelaterad Livskvalitet (HRQoL)

Vänligen skicka vidare detta till medarbetare som arbetar bl.a. med Hälsorelaterad Livskvalitet (HRQoL), mat- och kostfrågor, överkänslighet, autoimmuna och kroniska sjukdomar, samhällsekonomiska effekter av sjukdomar och andra som är intresserade.

Senaste åren har Celiakifonden fördelat ca 200 000 – 400 000 SEK mellan i snitt 2-3 forskare per år. En framgångsrik ansökan sponsras med andra ord med ca 100 000-200 000 SEK.

Mer information finns på länken nedan. Sista ansökningsdag är 21 augusti 2022.

Vi ser gärna att fler sjuksköterskor, dietister, ekonomer och personer inom övriga forskningsinriktningar söker forskningsmedel, då vi främst givit bidrag till forskare med läkarutbildning de senaste åren.

Lämna ett svar