Dags att söka DRF:s stipendier!

 

Nu är det dags att söka DRF:s stipendier! Medel kan sökas för aktiviteter som planeras att genomföras under 2020. Ansökan görs på DRF:s stipendienämnds blankett. Dessa skickas till: stipendie@drf.nu

Om ansökan är ofullständig eller kommer in för sent kommer den inte att beaktas. För frågor kring stipendierna och stipendiehanteringen kontakta DRF:s stipendienämnd på stipendie@drf.nu

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

DRFs stipendienämnd
Gerd Faxén Irving, Margaretha Nydahl och Elin Öhgren

DRF:s STORA MEDLEMSSTIPENDIUM

DRF:s stora medlemsstipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs, kongress eller studiebesök. Stipendiesumman är 10 000 kronor. Stipendiaten skall redovisa hur stipendiet har använts till Stipendienämnden och Dietistaktuellt. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 25 oktober 2019.

DRF:s STIPENDIUM FÖR STUDIEBESÖK

DRF:s stipendium för studiebesök kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF. Stipendiaten skall redovisa sin erfarenhet från studiebesöket till Stipendienämnden och Dietistaktuellt. Stipendiesumman är 5 000 kronor. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 25 oktober 2019.

DRF:s MEDLEMSSTIPENDIUM

DRF:s medlemsstipendium kan sökas av legitimerad dietist och medlem i DRF för kurs, kongress eller studiebesök. Stipendiesumman är 1 500 kronor. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 25 oktober 2019.

DRF:s STUDERANDESTIPENDIUM

DRF:s studerandestipendium kan sökas av studerandemedlem i DRF för kurslitteratur eller annat som har anknytning till dietistutbildningen. Studerandemedlemmen skall bedriva aktiva studier som dietiststuderande och ha genomfört minst 120 hp vid: Göteborgs Unviersitet (Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition), Umeå Universitet (Institutionen för kostvetenskap), Uppsala Universitet (Institutionen för kostvetenskap). Stipendiesumman är 1 500 kronor. Ansökan skickas till stipendienämnden senast den 28 januari 2020.

Kommentera