Delta i intervjustudie om kosttillägg!

Är du intresserad av att delta i en intervjustudie som handlar om nutritionsbehandling med kosttillägg?

Dietister i hela landet sökes!

Vi söker deltagare till en intervjustudie om dietisters erfarenheter av att arbeta med nutritionsbehandling med kosttillägg. Intervjun tar cirka 30-90 minuter och kommer att utföras på en plats som passar dig (oavsett ort) exempelvis på en lugn offentlig plats som ett café, i ditt hem, på din arbetsplats eller på Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet om du har möjlighet att ta dig dit.

Om du förskriver näringsdrycker minst en gång per månad till  vuxna patienter och du tycker detta låter intressant är du välkommen ta kontakt med mig för mer information.

Läs som pdf

Vänliga hälsningar
Evelina Liljeberg
Leg dietist, doktorand
Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet
Tel: 018-471 50 16
evelina.liljeberg@ikv.uu.se

Kommentera